TSMT II. - csoportos terápia

A foglalkozások 4-8 fős csoportokban történnek.

Tervezett csoportos feladatainkat a fokozatos nehezedés és terhelés elve alapján folyamatosan dolgozzuk be azoknak a gyermekeknek a tréningjeibe, akiknél az Állapot- és mozgásvizsgálat eredménye 50–75% között alakult, illetve a figyelem, az irányíthatóság, a feladattudat és a tanulás terén gyengébben teljesítenek kortársaiknál.

A TSMT-II tréningeket sok eszköz alkalmazásával lehet eredményesen megtartani. Az eszközök a konkrét műveleti korszak nagymozgásos feldolgozása, a figyelem jobb irányíthatósága, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését is elősegítik.

„A szenzomotoros és a pszichés-szociális-kognitív fejlődésnek meghatározott menete van, az egyes szintek érése meghatározza a következő szakaszok harmonikus alakulását. Az alsó struktúrák tökéletes működésére épülhetnek a bonyolultabb idegrendszeri integrációs kapcsolatot igénylő a jó tanulási képességgel összefüggő készségek, illetve képességek. A nagymozgások újbóli aktív átélése, a szimmetrikus és aszimmetrikus kar, - és lábmunka változatos feltételek mellett való alkalmazása, a sokféle, nagyobb, majd fokozatosan finomabb mozgást fejlesztő eszközökön való praktikus feladatmegoldás kipróbálása segít az alacsonyabb idegrendszeri működések újra-struktúrálásában és egy egészlegesen jól működő idegrendszeri aktivitás kialakulásában. Az akaratlagosan szabályozott nagymozgásoknak gátló hatásuk van a kéregalatti aktivitásokra (primitív reflexprofil fellépését is gátolják). A nagymozgásoknak az izomtónus normalizálására, praktikus beállítására is hatásuk van, s ezzel egyidőben a poszturát – gravitációra adott válasz és az egyensúlyt szabályozó régiók összehangolt működése is érik, - ami további magasabb szinten szervezett szabályozási működések kialakulásának előfeltétele.”

(Lakatos Katalin)

 

Szolgáltatás típusa
Időpont / hét

 AMV (Állapot és mozgás vizsgálat)

14000 Ft

LongiKid felmérés (3hónapos-11 éves korig) 16.500 Ft / felmérés

Csoportos foglalkozások

24.000 Ft / havi 8 alkalom

Csoportos foglalkozások

15.000 Ft / havi 4 alkalom

 

 

Egyéni torna írása LongiKid-hez (első alkalommal) 9.000 Ft
Kontroll (LongiKid) 8.000 Ft / alkalom

Egyéni torna átírása (LongiKid)

9.000 Ft / alkalom